Days at work

Days at work

Profilbilder för BizMaker …

January 24th, 2017

Tillsammans med Gullers Grupp har jag tagit profilbilder till BizMaker. Under en dag ljussattes och fotograferas olika situationer runt om på deras kontor.

BizMaker3 BizMaker2 BizMaker1

Företagaren …

January 20th, 2017

Under några dagar har jag gjort tre uppdrag för tidningen Företagaren. Ett omslag och två reportage. Omslaget plåtades på Famek/Stringo och kommer ut i april tror jag. Alltid lika kul att få komma ut till olika företag och höra vad de håller på med!

Foretagaren_Gnarp Foretagaren3 Foretagaren4

Foretagaren1 Foretagaren2